Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) predložio je nastavak postepenog ublažavanja mjera koje su na snazi usljed pandemije Kovida-19. Između ostalog, predloženo je da se broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenom prostoru poveća na 50, a na otvorenom na 100 osoba.

Takođe je moguće i organizovanje većih skupova uz posebno definisane uslove, a što podrazumijeva posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 časova, ili potvrde o prebolovanom Kovid-19, ne starija od šest mjeseci, ili potvrde o završenoj vakcinaciji.

Predloženo je i da se dozvoli održavanje profesionalnih sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, uz uslove korištenja do 30 odsto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama ne smiju imati navijačke rekvizite, te moraju nositi maske. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona obavezno je poštivanje epidemioloških mjera (nošenje maski i držanje distance), za što su zaduženi Kovid redari.

Istovremeno, predloženo je i da se dozvoli održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, kojima bi moglo prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba potrebno je da učesnici imaju negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 časova, ili potvrdu o prebolovanom Kovid-19 ne stariju od šest mjeseci, ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Iz Kriznog štaba su naveli da će kantonalnim ministarstvima zdravstva biti upućena naredba da rade procjenu rizika i donose mjere u skladu s epidemiološkom situacijom.

Predložena je i naredba kantonalnim kriznim štabovima da definišu način rada i radno vrijeme ugostiteljskih objekata u skladu s analizom rizika i epidemiološkom situacijom.

Nove mjere predložene su na period od 14 dana, te će biti dostavljene Vladi Federacije BiH na usvajanje.

Iz Kriznog štaba su naveli da podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pokazuju da je sedmodnevna incidenca na nivou Federacije 14,5 slučajeva/100.000 stanovnika.