Članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas su u okviru online sesije ukazali na slobodarski duh fra Luke Markešića, nekadašnjeg predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća BiH.

“On je bio bosanski franjevac, profesor intelektualac i društveno angažirani teolog koji je ostavio prepoznatljiv i dubok trag u BiH. Njegova društveno politička misao nije ni danas izgubila na aktualnosti. Ona ne može zastarjeti jer je neprestano otkrivamo i uvijek nam se čini kao nova. Politički i društveni ciljevi bili su mu samostalna, cjelovita i nedjeljiva BiH kao domovina svih njenih naroda i građana”, rekao je predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marijo Pejić.

Organiziranjem današnje sesije, članovi Kruga 99 žele mladim generacijama pokazati pravi put kojim su koračali istinski hrvatski i franjevački velikani u BiH poput fra Luke Markešića.

“Uz sve redovničke i svećeničke dužnosti bio je društveno angažiran. Uvijek iznova je pokušavao pronaći prihvatljive oblike života crkve u duštvu. Što vrijeme više odmiče jasnije prepozajemo da nam u javnom prostoru u ovim vremenima nedostaje čovjek poput fra Luke, koji je bez ikakvih kalkulacija izricao svoj stav o najvažnijim trenutnim društvenim i političkim problemima u bh. društvu. Njegov stav bio je smjerokaz kako se ponašati i odrediti u datoj situaciji i prepoznati šta je za društvo dobro, a šta pogubno”, kazao je akademik Ivan Markešić.

Profesor Ivo Komšić naglasio je da je fra Lukina javna djelatnost bila utemeljena ne njegovoj vjeri i sve što je radio u politici temeljio je na svom vjerskom uvjerenju i tumačenju vjere, teologije i crkve u društvu.

“On se angažirao na dobru i borio se za one vrijednosti koje se mogu obuhvatiti općom vrijednosti dobra, a to je mir, sloboda i pravda”, poručio je Komšić.