Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo upoznao je Vladu Kantona Sarajevo sa dokumentom ažuriranih Mjera poslodavcima u ustanovama i institucijama nad kojima su nadležni, jer je nastupila sezona respiratornih oboljenja.

One im se se daju na znanje i postupanje, u cilju izrade detaljnijih Planova za smanjenje rizika od infekcije SARS CoV-2 virusom na radnom mjestu za vrijeme pandemije COVID-19.

Dopunjene Mjere za smanjenje rizika od ove infekcije na radnom mjestu u vrijeme pandemije mogu se naći na linku:

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/mjere_covid_radno_mjesto.pdf