Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavijestilo je korisnike svih prava zaštite porodice sa djecom u KS da će svoje oktobarske naknade moći podići danas u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.457.494,77 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 8.317 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.