Isplata junskih novčanih naknada opštinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo počinje danas.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo su saopštili da su za te namjene izdvojena sredstva u iznosu od 2.378.564,40 KM.

Riječ je o 20.100 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, te novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu.

Sredstva su izdvojena i za zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, saopšteno je iz Press službe KS.