Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (KS) obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade za mjesec oktobar mogu podići danas sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu 1.073.658,951 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.575 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.