Doktorica porodične medicine koja je zdravstvene usluge pružala u ambulanti Velešići pozitivna je na Korona virus (COVID-19). Menadžment JU Dom zdravlja KS poduzeo je sve neophodne korake koji su predviđeni u datim okolnostima, saopšteno je iz ove institucije.

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS detektovani su i svi primarni kontakti, te im je u skladu sa algoritmom postupanja određena mjera samoizolacije.

Higijensko-epidemiološka služba JU Dom zdravlja KS u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS izvršila je dezfinekciju ambulante porodične medicine Velešići.

U novonastaloj situaciji menadžment Ustanove reorganizacijom kadra obezbijedio je da ambulanta Velešići i dalje radi u dvije smjene, kako bi pacijenti koji pripadaju ovom lokalitetu mogli nesmetano ostvariti svoje zdravstvene usluge.