Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo (KS) obavijestilo je korisnike socijalne zaštite u tom kantonu da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec januar, sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Za te svrhe uplaćeno je 1.075.641,83 KM iz Budžeta KS.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.420 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacija ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.