Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka, saopšteno je iz kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.012.896,32 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec jun 2019.godine.

Navedena sredstva su izdvojena za 4.391 korisnika i to stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, te izuzetne pomoći.

Sredstva su izdvojena i za naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, sapopšteno je iz resornog ministarstva.