Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo (KS) danas mogu podići svoje naknade za mjesec april.

Pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.465 korisnika.

Za ovu namjenu sa pozicije resornog ministarstva isplaćeno je 1.111.050,62 KM, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.