Korisnici socijalnih davanja svoje naknade za avgust mogu podići danas sa tekućih računa kod odabranih banaka, samopštilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Pravo na naknade imaju 4.182 korisnika, a za ovu namjenu je resorino ministarstvo uplatilo 1.094.127,96 KM.