Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS, donijela je Odluku o donošenju programa podrške osobama u stanju socijalne potrebe u KS koje su zaražene virusom SARS-CoV-2, odnosno koje su prebolovale oboljenje Covid-19, s ciljem ublažavanja socio-ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini.

Odluka je donesena u skladu sa članom 14. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, Programom rada Ministarstva i zaključcima Skupštine KS od 15. marta ove godine.

“Programom je predviđeno da osobe koje ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od druge osobe ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život i rad, a koje su zaražene virusom SARS-CoV-2, odnosno koje su prebolovale bolest Covid-19 imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200 KM, koja se može dodijeliti jednom u 2021. godini”, istakla je resorna ministrica Ivana Prvulović.

Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu vodit će Javna ustanova “Kantonalni centar za socijalni rad”, a naknadu će isplaćivati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS.

Pozivaju se osobe na koja se odnosi ova odluka da se jave nadležnoj općinskoj službi za socijalni rad, prema mjestu svog prebivališta, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.