Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku kojom se odobrava nabavka 40 aparata za visoki protok kiseonika, sa grijačem i ovlaživačem, te nazalnom kanilom, takozvanog “High Flow” aparata za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Opšte bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Na osnovu iskazanih potreba ovih zdravstvenih ustanova, odobrena je nabavka 30 aparata za Klinički centar i deset za Opštu bolnicu.

Nabavka će biti izvršena putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansijska sredstava je osigurala Vlada Kantona Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, donesena je i Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, u okviru Centralnog informativnog sistema.

Zdravstveni sistem Kantona Sarajevo se u okolnostima epidemije susreo sa različitim izazovima, a jedan od ključnih je opterećenost zdravstvenog kadra administrativnim poslovima.

Konkretno, značajno vrijeme zdravstvenim radnicima i saradnicima oduzima obaveza vođenja zakonom propisanih evidencija i medicinske dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku, iako važeći propisi omogućavaju samo jedan oblik vođenja dokumentacije.

S obzirom da postoje uslovi, odlučeno je da se izvrši potpuni prelazak na elektronsko evidentiranje medicinske dokumentacije, kao i zdravstvene i druge evidencije koje nastaju u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, putem Centralnog informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.