Isplata decembarskih naknada korisnicima sa statusom civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo počela je danas.

Za te namjene iz budžeta KS izdvojeno je 1.114.885,96 KM.

Pravo na naknadu ostvarilo je 3.384 korisnika.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je saopšteno da se isplata naknada vrši u bankama u kojima korisnici imaju otvorene tekuće račune.