Vakcinacija štićenika starijih od 60 godina, te zaposlenika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevu, počela je jutros.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (KS) Ivana Prvulović posjetila je ovu ustanovu kako bi lično provjerila da li se proces vakcinacije odvija planiranom dinamikom.

V.d. direktor Doma Husnija Ovčina informisao je ministricu Prvulović da će do kraja dana biti vakcinisano više od 80 štićenika i 40 zaposlenika ove ustanove. Odziv zaposlenika ustanove za dobrovoljnu vakcinaciju je, kako je rečeno, zadovoljavajući.

Vakcinaciju provode dva tima porodične medicine JU Dom zdravlja KS, prema programu imunizacije Ministarstva zdravstva KS i dobnim skupinama koje su određene kao prioriteti. Uskoro će biti vakcinisani i mlađi korisnici ove ustanove.

Dr Elvira Hasanović iz tima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo izjavila je da vakcinacija protiče u najboljem redu, te da nisu zabilježeni neželjeni simptomi i nus pojave kod štićenika ustanove i zaposlenika koji su primili vakcinu.

U Domu se provode sve propisane higijensko-epidemiološke mjere, a od januara ove godine u ovoj ustanovi nije zabilježen nijedan slučaj infekcije koronavirusom.