Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike prava po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo da će danas početi isplata njihovih naknada za mjesec april, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.379.528,34 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.175 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene – majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.