Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo pokrovitelj je novog velikog istraživačkog projekta Memorijalnog centra Srebrenica “Ubijeni prije pada Srebrenice“, čiji je cilj istražiti i utvrditi broj i identitet ubijenih žrtava u i oko Srebrenice od aprila 1992. do jula 1995. godine.

Predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Ševket Hafizović je rekao da je Memorijalni centar Srebrenica većinu svog dosadašnjeg istraživačkog rada posvetio okolnostima u vezi sa padom Srebrenice i genocid u julu 1995. godine.

“Međutim, za potpuniju istraživačku sliku i jasniji prikaz pozicije koju je srebrenička enklava imala, ali i za potrebe da se genocid ne istražuje kao izdvojeni događaj, već kao posljednja tačka u višegodišnjoj operaciji etničkog čišćenja Bošnjaka istočne Bosne, odlučili smo predložiti ovaj istraživački projekt, te smo dobili veliku podršku i zeleno svjetlo Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS. Zahvalni smo ministru Anisu Kriviću koji prepoznaje važnost objektivnog istraživačkog rada i institucionalnog pristupa ovim temama, što je već potvrđeno i kroz saradnje sa školama i drugim ustanovama u KS”, poručio je Hafizović.

Glavni cilj projekta je, prema njegovim riječima, utvrditi tačan ili približan broj žrtava rata na području Srebrenice i njene okoline koje su ubijene prije jula 1995. godine, s posebnim naglaskom na period od aprila 1992. do aprila 1993. godine.

Osim toga, biće kreirana i baza podataka sa svim podacima o ubijenim žrtavama u periodu od 1992-1995. godine, koja će sadržavati spisak ubijenih žrtava (prezime, ime oca i ime žrtve), datum i mjesto rođenja, datum i mjesto stradanja, nacionalnost i lokaciju na kojoj su žrtve ukopane.