Nakon kratkotrajnog poboljšanja kvaliteta zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ponovno proglašava epizodu „Pripravnost“ za kompletno područje Kantona Sarajevo, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku, na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš je zabilježeno prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih tvari u zraku – PM10 (50 µg/m3). Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja. Ista situacija je nastavljena i danas.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u naredna tri dana se očekuje sunčano vrijeme sa slabim vjetrom istočnog ili sjeveroistočnog smjera. S obzirom na prognoziranu stabilnu vremensku situaciju, očekuje se uspostava temperaturne inverzije, koja uslovljava akumuliranje zagađujućih materija u prizemnim dijelovima kotline. Inverzija je prisutna u jutarnjim i večernjim satima, te se rizičnim grupama stanovnika preporučuje smanjeno kretanje u ovom periodu.

Inače, zdravstvene preporuke za stanovništvo nalaze se na stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na slijedećem linku: https://www.zzjzks.ba/preporuke-za-stanovnistvo/

Podsjećamo da se u epizodi „Pripravnost“ poduzimaju slijedeće mjere :


• u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,
• u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,
• pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,
• smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,
• maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,
• pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,
• upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,
• upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,
• Upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,
• upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,
• pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,
• upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.


Iz Stručnog tijela naglašavaju kako će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka, te zajedno sa Vladom KS o svim promjenama na vrijeme informisati građane Kantona Sarajev