Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, s ciljem poboljšanja poslovne klime na području Kantona Sarajevo, kao i osiguravanja konkurentnosti kantonalnog privrednog ambijenta, pokrenulo aktivnosti za izmjenu i dopunu Zakona o kantonalnoj Agenciji za privatizaciju.

U skladu s tim, Vlada KS je na današnjoj redovnoj sjednici imenovala interresornu Radnu grupu koja, u narednih trideset dana, treba pripremiti izmjene i dopune Zakona o kantonalnoj Agenciji za privatizaciju.

Kako je istakao resorni ministar Adnan Delić, Agencija se dosad finansirala ostavarivanjem prihoda nastalih u procesima privatizacije, no kako već duže vrijeme nema zadovoljavajućeg broja privatizacija preduzeća, potrebna je sistemska reorganizacija kako bi Agencija ponovo ostvarivala prihode.

„Radna grupa imenovana danas od Vlade KS treba pripremiti Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnoj Agenciji za privatizaciju, čija je osnovna, suštinska namjena dodavanje nadležnosti Agenciji za poslove vezane za promociju i privlačenje investicija u Kanton Sarajevo, kako bismo i na taj način olakšali potencijalnim investitorima koji žele poslovati na području Kantona Sarajevo”, poručio je Delić