Sa evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo zaposlene su 33 osobe koje će dati podršku zdravstvenom sistemu, a njih 18 dolazi iz boračke populacije.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović je inicirao upošljavanje djece ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, djece šehida i djece bez oba roditelja, cijeneći doprinos pripadnika boračke populacije u odbrani države Bosne i Hercegovine.

Naime, Vlada KS je Zavodu zdravstvenog osiguranja KS naložila da internim raspodjelama osigura sredstva za finansiranje dodatnog medicinskog kadra za kojim iskažu potrebe zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.