Tokom protekle tri godine 307 migranata osumnjičeno je za različita krivična djela koja su počinjena na području Kantona Sarajevo.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo koji su navedeni u informaciji dostavljenoj kantonalnoj Skupštini, u 2018. godini počinjeno je 58 krivičnih djela za koja je osumnjičeno 99 migranata.

Među tim djelima su pokušaj ubistva, otmica, silovanje, razbojništva i krađe.

U 2019. godini počinjeno je 113 krivičnih djela koja su stavljena na teret 109 migranata koji su osumnjičeni za djela nanošenje teških i lakših povreda, ugrožavanje bezbjednosti, bludne radnje, napad na službeno lice.

U prošloj godini počinjeno je 115 krivičnih djela, među kojima su četiri ubistva koja su stavljena na teret 99 migranata.

U izvještaju se navodi da je jedan od najvećih problema sa kojima se policija susreće nemogućnost utvrđivanja i potvrđivanja identiteta, pa je samim tim otežano i procesuiranje počinilaca krivičnih djela i prekršaja, a komunikacija je otežana prvenstveno zbog jezične barijere i odbijanja saradnje s policijskim službenicama.

Kantonalni MUP donio je zaključke u kojima ističe nedostatak ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta, te zahtijeva hitno rasterećenje prihvatnog kampa Blažuj s obzirom na to da je tamo smješteno više od 3.000 migranata, a kapaciteti su 2.400.

Traži se i izmještanje prihvatnih centara van urbanih zona, a kao prijedlog se navodi otvaranje kasarne Bijambare.

MUP predlaže smještanje prihvatnih centara širom BiH, ali uz granicu kako bi se spriječio prodor na teritoriju BiH i olakšao rad Službe za poslove sa strancima.

Traže se i hitne izmjene Zakona o azilu i Zakona o strancima, kao i propisa kako bi se omogućilo djelovanje inspekcijskih organa.

“Bez odgađanja preduzeti odgovarajuće mjere i uputiti inicijative prema Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara, IOM-u, te instancama na nivou BiH na osnovu kojih bi se spriječilo dalje nekontrolisano prebacivanje, prijem i smještaj migranata u pihvatne centre na području Kantona Sarajevo”, ističu iz kantonalnog MUP-a.