Korisnici različitih socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo, njih 4.497, svoje naknade od danas mogu podići s tekućih računa kod odabranih banaka.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od 1.068,528 KM na ime naknada korisnicima za decembar 2020. godine.

Sredstva su izdvojena za korisnike različitih socijalnih davanja među kojima su stalna novčana pomoć, novčana naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratna pomoć, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, zatim naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad kao i refundacija ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.