Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o isplati sredstava u iznosu od 1.041.765 KM UNDP-ju, kao implementatoru projekta, za sufinansiranje projekta adaptacije i rekonstrukcije bivšeg armijskog medicinskog centra u Kovid – izolatorij.

Odlukom je precizirano da će, od navedenog iznosa sredstava, 395.035 KM biti isplaćeno sa pozicije Ministarstva zdravstva KS. Riječ je o sredstvima iz donacija pravnih i fizičkih lica koje su uplaćene na razdjel Ministarstva finansija za posebne namjene u svrhu borbe protiv Kovid-19, a koje su preraspodjelom prebačene Ministarstvu zdravstva. Takođe će sredstva u iznosu od 646.739 KM biti isplaćena sa pozicije Zavoda za izgradnju KS, shodno ranijem zaključku Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” za prijem u radni odnos jednog ljekara specijaliste transfuzijske medicine na neodređeno vrijeme, na zahtjev ove ustanove.

Do okončanja konkursne procedure i prijema u radni odnos ljekara te struke, Vlada je dala saglasnost JU “Prim.dr. Abdulah Nakaš” za produženje radnog odnosa jedinom trenutno zaposlenom transfuziologu koji je stekao uslove za penzionisanje.

Zbog nedostatka zdravstvenog kadra, također je data saglasnost JU Zavod za medicinu rada KS, za produženje radnog odnosa za dvoje specijalista medicine rada koji su stekli uslove za penziju. Jednom specijalisti medicine rada je produžen radni odnos u trajanju do šest mjeseci, dok je drugom specijalisti produžen radni odnos do jedne godine.

Data je i saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme dva zdravstvena tehničara u JU Zavod za javno zdravstvo KS, jednog u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku (SSS – smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar) i jednog zdravstvenog tehničara u timu laboratorije za kontrolu sterilizacije (SSS – smjer laboratorijski tehničar).

Jednom od odluka sa današnje sjednice, stavljena je van snage odluka Vlade od 24.10.2020. godine da se dio prostorija u JU Željeznički školski centar Sarajevo stavi u funkciju privremenog izolatorija u Kantonu Sarajevo za izolaciju osoba sa bolesti uzrokovanom koronavirusom, lakše kliničke slike i izolaciju osoba sa sumnjom na zarazu koronavirusom.

Osnovom zapisnika o neposrednom pregledu objekta Internata u Željezničkom školskom centru koji je izvršila komisija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS konstatovano je da predmetni prostor može biti adaptiran i služiti kao privremeni izolatorij, samo uz poštovanje epidemioloških mjera, a koje objekt trenutno ne zadovoljava po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.