Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZOSKS) razvio je novu aplikaciju namijenjenu kontaktu između zaraženih koronavirusom i ljekara, koja se od danas može pronaći na službenoj stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Ova aplikacija će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne upitnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona, saopćeno je iz ZOSKS.

Kako se navodi, aplikacija je razvijena “jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama”.

Cijeli proces se odvija u četiri koraka koji podrazumijevaju registraciju pacijenta putem web stranice, popunjavanje online obrazaca, potvrda Viber registracije od pacijenta i pristup podacima od zdravstvenog radnika, te preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije s pacijentom.

“Pandemija izazvana koronavirusom je pred sve oblasti poslovanja stavila velike izazove. Posebno je izazovima izložen zdravstveni sektor, kako zbog potrebe da u specifičnim uslovima građanima i građankama omogući koliko-toliko prihvatljive uslove za pružanje zdravstvene zaštite, tako i usljed potrebe da ih izlaže što manje riziku u pružanju povratnih informacija o njihovom zdravlju i potrebnim liječničko-terapijskim tretmanima”, navode iz Zavoda.

Naglašavaju da od početka pandemije ZOSKS u saradnji sa implementatorom informacionog sistema, ulaže maksimalne napore na olakšanju pružanja zdravstvene usluge.

“Kanton Sarajevo je, zahvaljujući aplikaciji koju je u saradnji i po uputama Zavoda, izradio implementator, prvi u regionu i još uvijek jedini uveo mogućnost dostavljanja rezultata PCR testova putem Vibera, što je svakako u funkciji zaštite života i zdravlja građana, zato što omogućava brzu i blagovremenu informaciju, ali i smanjuje pritisak na zdravstveni sistem, jer pacijent po svoj nalaz PCR testa nije prinuđen ići kod ljekara. Zahvaljujući novoj aplikaciji, pacijent će lakše i jednostavnije doći do kontakta sa zdravstvenim radnicima, pogotovo kada se radi o administrativnom popunjavanju anketnih upitnika osoba u izolaciji i sličnim procedurama”, podsjećaju iz Zavoda.

Nakon što pacijent potvrdi svoju identifikaciju i registraciju, svi podaci koji se unose kroz online komunikaciju i definisane upitnike su u potpunosti integrisani i uvezani sa elektronskim kartonom pacijenta, zbog čega je omogućena distribucija i razmjena podataka između samih zdravstvenih ustanova u realnom vremenu.

“Očekujemo da će nova aplikacija u velikoj mjeri olakšati i rad zdravstvenim radnicima, koji će moći na sistematizovan način i sa adekvatnim pregledom podataka odgovoriti na sve upite pacijenata”, navodi se u saopćenju.

Ova aktivnost predstavlja jedan od koraka ka ultimativnoj informatizaciji zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, jer bez provedene informatizacije zdravstva, zdravstveni sistem bi bio u još puno većim problemima, posebno zbog ograničenih informacija o zdravstvenoj istoriji pacijenta.

“Omogućivši elektronski recept (bez kojeg bi pacijent u trenutnim uslovima provodio i po nekoliko sati u redu), elektronske uputnice, automatsku razmjenu radiološke slike (što pulmolozima i zdravstvenim stručnjacima omogućava očitanje nalaza sa bilo koje lokacije), smanjen je pritisak na ustanove primarne zdravstvene zaštite na mjesečnom nivou za najmanje cca. 100.000 posjeta hroničnih bolesnika, koji bi u ovakvim uslovima bio poguban i za zdravstvene ustanove, ali i za te pacijente”, ističu iz Zavoda.