Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo u kulturnoj paleti mnogobrojnih projekata koji se odvijaju tokom godine, u narednom periodu najavljuje uvođenje kurseva talijanskog i francuskog jezika, filma i montaže, uz poštivanje svih mjera zaštite svih polaznika.

Kursevi francuskog i talijanskog jezika za početnike predviđaju usvajanje elementarnih gramatičkih cjelina. Svaka gramatička cjelina bit će dopunjena sa kreativnim vježbama i dijalozima koji obuhvaćaju filmove, muziku i razne interaktivne igrice.

Pažnja Škole filma i montaže bit će usmjerena na kratkoj historiji filma i montaže, osnovama montaže, vizuelnom opažanju…Škola je prilagođena različitim nivoima znanja, što znači da će polaznici, bez obzira na predznanje moći savladati cjelokupno gradivo, od unosa materijala u računar, osnovne obrade audio i video sadržaja, efekata i grafičke obrade, pa sve do kreiranja kompletnog videozapisa, odnosno njegovog eksportovanja.

Poseban fokus škole je na upotrebi programa za potrebe video montaže, produkcije zvuka, kreiranja grafika i video efekata.

Predavači za sve navedene škole su osobe koji iza sebe imaju višegodišnje pedagoško iskustvo i znanje. Škole i kursevi počinju početkom novembra, a prvi radni sastanak biće 30. oktobra u prostorima FIS-a. Zainteresirani mogu dobiti više informacija na web siteu www.centarkulture.ba.

Svi polaznici koji završe ove kurseve dobivaju mogućnost besplatne edukacije u idućoj godini, najavljeno je iz Press JU CKM.