Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju osnovnu školu u Liplju danas će ponovo protestovati, jer nije dozvoljeno da u njihove školske matične knjige bude upisan bosanski jezik, nego jezik bošnjačkog naroda.

Područnu školu Sveti Sava u Liplju pohađa 12 djece bošnjačke nacionalnosti.

Pojedini roditelji tvrde da se na neke vrši pritisak, i da je nekoliko njih u petak zbog toga bilo u školskim klupama.

U međuvremenu održan je niz sastanaka sa lokalnim predstavnicima vlasti, sa gradonačelnikom i direktorom škole, ali to nije dalo nikakvog pozitivnog rezultata.