Roditelji učenika bošnjačke nacionalnosti koji pohađaju Osnovnu školu “Sveti Sava”, područna škole Liplje, kazali su da će bojkotovati nastavu ukoliko do 30. septembra ne dođe do rješavanja problema.

Oni su danas su organizirali sastanak zbog nerješavanja problema sa izučavanjem jezika, a ishodom su, kažu, razočarani.

Naime, sastanku nisu prisustvovali pozvani predstavnici sa državnog nivoa i nadleznih institucija.

Pozivu se odazvao direktor škole i predstavnici OHR-a i OSCE-a.

Roditelji su tražili od direktora škole da u roku od 15 dana dostave u pisanoj formi odgovor na pitanje po kom osnovu su djeca do 2019. učila Bosanski jezik, a od tada Jezik bošnjačkog naroda.

Podsjetimo, sedmero učenika bošnjačke nacionalnosti područne Osnovne škole “Sveti Sava” u Liplju kod Zvornika, na istoku Bosne i Hercegovine, privremeno su se vratili u školske klupe u srijedu (8. septembar) nakon bojkota nastave jer im u matičnim knjigama, prema zahtjevima roditelja, nije upisan bosanski jezik.

Odluku o pohađanju nastave donijeli su roditelji učenika nakon sastanka sa predstavnicima misije Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Prethodni dan Ministarstvo prosvjete Republike Srpske donijelo je odluku u kojoj se navodi kako je učenicima Područnog odjeljenja Liplje Osnovne škole “Sveti Sava”, kao i svim drugim učenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Republici Srpskoj, “omogućeno izučavanje maternjeg jezika prema nekom od nastavnih planova i programa koji se primjenjuju u Federaciji BiH”.