Maligne bolesti u našoj zemlji sve više uzimaju maha, pa tako i u Livanjskom kantonu. Od tih bolesti najveću smrtnost na tom području lani je uzrokovao karcinom debeloga crijeva. Nije stoga ni čudno što će se uskoro u tom kantonu početi realizirati Program ranog otkrivanja te vrste raka.

Ukupan broj oboljelih od malignih bolesti u Livanjskom kantonu nije poznat. No, smrtnost od tih bolesti je iz godine u godinu sve izraženija, kažu u kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo

U Hercegbosanskoj županiji od 888 umrlih u prošloj godini imamo 166 umrlih od malignih bolesti. U postocima izraženo oko 19 posto/ U prošlim godinama smo imali oko 14 posto, kaže dr. DIANA MAMIĆ, direktorica Zavoda za javno zdravstvo K 10

Od malignih oboljenja, najveću smrtnost je prouzročio karcinom debeloga crijeva, dok je na drugom mjestu karcinom pluća.

“Činjenica je da se dobar dio ovakvih bolesti prilično kasno otkrije tako da bi itekako bilo dobro da se preventivno odrade potrebite pretrage i da bi se na vrijeme došlo do dijagnoze. Dr. JOSIP PERIĆ

I upravo s tim ciljem je kantonalni Zavod za javno zdravstvo, zajedno s resornim kantonalnim ministarstvom sačinio hvale vrijedan program, Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Programom je predviđeno testiranje na okutno krvarenje po domovima zdravlja. Gdje se otkrije onda je predviđena kolonoskopija da se radi, jer samo kolonoskopija daje tačan nalaz da li je prisutno maligno oboljenje ili nije.VASILIJA BROĆETA, ministrica zdravstva K 10

Ova vrsta preventivnog zdravstvenog pregleda pacijentima će biti potpuno besplatna, a počet će se pružati odmah nakon što ovaj program uskoro usvoji kantonalna vlada.

Mi ćemo iz ministarstva kao što inzistirali na ovome Programu ranog otkrivanja karcinoma debeloga crijeva , također, u 2020. inzistirati na uzroku, otkrivanje uzroka ovih malignih oboljenja na prostoru Hercegbosanske županije, kaže VASILIJA BROĆETA, ministrica zdravstva Livanjskog kantona

U sveobuhvatnim analizama koje treba provesti ministrica ne skriva da bi se trebalo pozabaviti i glamočkim vojnim poligonom na kojemu se godinama uništavaju minsko eksplozivna sredstva, a što već dugo zahtijevaju i građani, posebice Glamoča.