Ljekarska komora i Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona sa zabrinutošću prate kretanje pandemije i povećanje broja oboljelih sa Covid 19 infekcijom, saopšteno je.

Primijetno je povećanje broja oboljelih zdravstvenih radnika na području TK, osobito unutar JZU UKC Tuzla.

Očito je da je virus Covid 19 ušao u zdravstvene institucije koje funkcioniraju sa pojačanim naporom i nauštrb ostalih oboljelih, navode iz ovih institucija.

Još jednom pozivamo građane TK da se pridržavaju predloženih mjera i upustava datih od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a Kriznom štabu preporučujemo da se pojačaju mjere nadzora i aktivnosti inspekcijskih službi, intezivira suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova i da se ograniči rad ugostiteljskih i uslužnih objekata u noćnim satima.”