Nužno je intenzivirati komunikaciju između svih tijela uprava i s Uredom Vlade ZHK-a za europske integracije, kako bi se svi projekti mogli kanalizirati prema IPA-i, rečeno je na sastanku o programiranju sredstava iz treće generacije IPA.

Koordinacijski sastanak na temu programiranja sredstava iz treće generacije Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) s fokusom na 2021. i 2022. godinu održan je u Ljubuškom.

Cilj sastanka bio je upoznati predstavnike tijela uprave Zapadnohercegovačkog kantona s aktuelnim informacijama iz procesa programiranja, kao i planiranim aktivnostima i rokovima u okviru postojećeg konsultacijskog foruma na državnom nivou a u kojoj učestvuju i kantonalni predstavnici tijela uprave.

Na sastanku, kojeg su vodili direktor Ureda Vlade ZHK-a za europske integracije Ivan Jurilj i pomoćnica direktora Vesna Hrsto, naglašeno je da će se programiranje IPA-e III za dvogodišnju alokaciju odvijati u zahtjevnim vremenskim rokovima (januar-februar 2021. godine), zbog čega je potrebno na što bolji način se pripremiti za kvalitetno učešće u procesu programiranja, kako bi sve relevantne potrebe ZHK-a mogle biti prepoznate i zastupljene u danim sektorima.

Budući da su u ovoj fazi programiranja sredstava, 2021. i 2022. godina, zastupljeni sektori koji su u isključivoj ili indirektnoj nadležnosti kantonalnog nivoa vlasti, u ovoj fazi je važno nametnuti svoje ideje odnosno projekte koji su spremni za realizaciju, jer je zrelost predloženih akcija odnosno projekata jedan od ključnih kriterija odabira u ovoj fazi programiranja.

Tokom sastanka zaključeno je kako je nužno intenzivirati komunikaciju između svih relevantnih tijela uprave u Kantonu u ovim procesima, kao i s Uredom Vlade ZHK-a za europske integracije, kako bi se svi relevantni projektni prijedlozi mogli kanalizirati prema IPA-i, a i prema drugim fondovima po potrebi, a i kako bi se postojeće inicijative mogle identificirati i pravodobno pripremiti za sljedeće faze programiranja, saopćeno je iz Ureda Vlade ZHK-a za europske integracije..