Centralna izborna komsija BiH (CIK) podsjeća da period izborne šutnje počinje u subotu, 14. novembra u 7.00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 15. novembra ove godine do 19.00 sati.

Iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH podsjećaju da je u tom periodu, u skladu sa Izbornim zakonom, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima.

Izbornim zakonom zabranjeno je održavanje skupova s ciljem izborne kampanje, kao i svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Zabranjeno je izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala, korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije, te korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja s ciljem uticanja na birače.

Pod domaćim i međunarodnim sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj.

Takva sredstva obuhvataju, ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

U skladu sa Izbornim zakonom BiH u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju – saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a.

Pravo glasa na Lokalnim izborima u BiH ima 3. 283 000 birača, koji će glasati na 5.759 biračkih mjesta, uključujući i 388 redovnih mobilnih timova.

Putem web stranice moguće provjeriti lokaciju biračkog mjesta

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK-a BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

I treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.