Položaj žena u bosanskohercegovačkoj politici je nezadovoljavajući, pokazuju brojna istraživanja – od neproporcionalnog broja žena poslanika, do pozicija u vladajućim tijelima političkih partija i organima uprave. Zakonski minimum od 40 odsto učešća manjinskog roda u lokalnim parlamentima u realnosti doseže jedva 18 odsto.

Studije pokazuju da žene daju presudan doprinos mirovnim inicijativama, pokazuju veći interes za socijalna pitanja i lakše iznalaze rješenja. Ipak, mali procenat žena možemo vidjeti na odlučujućim funkcijama i pored toga što 52% stanovništva BiH čine žene.

“Važno je da damo priliku ženama i važno je da to budu one žene koje su spremne da budu nositeljice pozitivnih promjena. Ja vjerujem da žene imaju taj neki senzibilitet usmjeren makar na to da u ovoj zemlji budi neka atmosfera u kojoj će biti prilika za sve”, ističe Valentina Gagić, aktivistkinja iz Srebrenice.

“Mi se borimo da imamo što više žena u tom političkom životu, a evo vidjećemo sad na ovim lokalnim izborima šta će biti”, poručuje Željana Pjevalica iz Udruženja žena “Priroda” iz Bratunca.

Iako deklarativno ne postoje predrasude, mali broj žena u političkom životu pokazuje da su potrebne konkretnije inicijative kako bi se žene ohrabrile na politički aktivizam.

“Moj prevashodni cilj jeste i uključivanje mladih ljudi i žena. Vrlo često dolaze kod mene na razgovor, neke i u strahu, ali ja kažem u politici su svi jednaki. Za mene je ta ravnopravnost polova prisutna i vi ste na svakom poslu uspješni onoliko koliko sebe dajete”, naglašava predsjednica Skupštine opštine Vlasenica Gordana Trampić.

“Mislim da se žene nekako povlače iz toga, ne žele da budu toliko aktivne, ne žele da sudjelu. To je moje mišljenje. Nekako prepuštamo sve više muškarcima, da oni odrađuju da idu u prvi plan… Što više žena treba u politici i žene mogu svojim trudom i radom da doprinesu napretku naše lokalne zajednice”, kaže Tifa Efendić iz SDA Srebrenica.

I brojni građani kažu kako više povjerenja imaju u žene, a ostaje još da vidimo da li će se situacija nakon ovogodišnjih lokalnih izbora promijeniti.