Lovačko udruženje “Leotar” 7. decembra obilježit će 100 godina postojanja. Prioriteti u daljnjem radu su im završetak lovačkog doma i bolji razvoj lovnog turizma.

Udruženje lovaca “Leotar” Trebinje gazduje sa preko 86 hiljada hektara lovnog prostora, a danas ovo Udruženje broji 430 lovaca. Kako bi lakše upravljali lovištima podjeljeni su u deset sekcija. Kako kažu, mogu se pohvaliti krupnom i sitnom divljači.

Trebinje već godinama sigurno korača u razvoju turizma, a upravo ovaj životinjski fond je dobra osnova za razvoj lovnog turizma koji bi donio dobru zaradu Udruženju, a ta sredstva se mogu iskoristiti u daljnje obogaćenje životinjskog fonda.

МILAN BAKMAZ, predsjednik lovaca hercegovačke regije

“Nekada je u bivšoj državi ulcinjsko lovište bilo poznato za lov ptica selica. Ja sam to nekada imao priliku da obiđem, sigurno je trebinjsko lovište podjednako dobro, ako ne i bolje od ulcinjskog lovišta”, rekao je Bakmaz.

Kroz istoriju je zanimljivo da je ovo Udruženje raspolagalo sa ograđenim lovištem, na početku površine 5 hektara, da bi se taj ograđeni prostor kasnije proširio na hiljadu hektara. Ovaj prostor je bio bogat fazanima i muflonima.

ŽARKO AĆIMOVIĆ, lovac i nekadašnji administrator Udruženja

“Poslije 1984. godine ja mislim da je tu bio pun kapacitet lovišta muflona, međutim s vremenom došlo je do smanjivanja. Zemljište koje je oduzeto gore nije kupovano, to je društvena svojina, a ono što je bilo privatno, to je sklapano ugovorima na besplatno korišteno. Koliko se sjećam, 1990. ili 1991. godine loše je stanje bilo. Salih Robović je bio predsjednik izvršnog odbora, a pozvali su mene tada da budem stečajni upravnik. Ja to nisam prihvatio, a to je preuzeo Bogdan Šegrt, koji je bio sekretar u Opštini”, izjavio je Aćimović.

Udruženje lovaca “Leotar” Trebinje obilježiće stotinu godina postojanja, gdje će svojim članovima dodjeliti zahvalnice i priznanja.