Granična policija BiH nema dovoljno kapaciteta da sama čuva granicu BiH sa Srbijom i Crnom Gorom, te ukoliko bi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) odustala od finansiranja smještaja i hrane za policajce iz RS koji su angažovani na obezbjeđenju granice BiH, Ministarstvo bezbjednosti bi moralo naći dodatna sredstava za finansiranje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

On je rekao da nije siguran da će Ministarstvo bezbjednosti ispuniti sve obaveze, te podsjetio da je Granična policija uputila MUP-u Republike Srpske dopis IOM-a koji ih obavještava da će poslije 31. januara prestati sa finansiranjem pripadnika MUP-a Republike Srpske na granici BiH.

“Mi smo u kontinuitetu već duži vremenski period angažovali od 80 do 100 ljudi kao ispomoć Graničnoj policiji u nadzoru granice, zavisno od situacije i potrebe, a MUP finansira dnevnice i gorivo za te ljude. Prošle godine smo imali trošak od 1,2 miliona KM, što nije bilo planirano u budžetu, a koje smo obezbijedili da bi ljude držali na granici i spriječili nelegalne ulaske migranata”, rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, IOM je do sada finansirao smještaj i hranu za policijske služenike.

Lukač je istakao da, uprkos nedovoljnom broju ljudi, policija i Žandarmerija koja se nalazi na granici radi dobar posao zajedno sa Graničnom policijom i uspijeva da odvrati mnoge nelegalne migrante koji pokušavaju da uđu u BiH.

On je napomenuo da migranti ne odustaju i pronalaze druge puteve, ali da policija Republike Srpske svakog migranta koji se pojavi stavlja pod kontrolu i sprovodi ih nadležnim organima.