Informacije koje su rezultat nadzora Raiffeisen Bank d.d. uključujući i utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, Agencija za bankarstvo FBiH je dostavljala isključivo organima nadležnim za oblast sprječavanja pranja novca i finanisiranje terorističkih aktivnosti, rekao je Feni direktor ove agencije Jasmin Mahmuzić.

Naime, bivši direktor Raiffeisen banke u BiH Karlheinz Dobnigg uhapšen je u Austriji nakoj što je prije pola godine smijenjen s pozicije direktora zbog sumnje za finansijski kriminal. On je bio pod sumnjom godinu dana, a sve su prvo otkrili upravo uposlenici Agencije za bankarstvo FBiH.

Mahmuzić podsjeća da Agencija za bankarstvo Federacije BiH u okviru ovlaštenja iz Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH obavlja superviziju subjekata bankarskog sistema i poduzima mjere u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na subjekte bankarskog sistema u saradnji sa nadležnim organima i institucijama.

“Agencija vrši kontinuiran nadzor svih subjekata bankarskog sistema, pa samim tim i Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo. Informacije koje su rezultat nadzora Raiffeisen Bank d.d. uključujući i utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, Agencija je dostaljala isključivo organima nadležnim za oblast sprječavanja pranja novca i finanisiranje terorističkih aktivnosti. Pristup Agencije u oblasti nadzora usklađenosti banaka sa standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je kozervativan i svaka zloupotreba sistema se ocjenjuje sa “nultom tolerancijom”, kaže Mahmuzić.

Na kraju je naglasio da akti Agencije koji nastaju u postupcima nadzora sadrže povjerljive informacije i mogu se otkrivati isključivo nadležnim organima.