Načelnik Srđan Mandić i predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sejad Đozo posjetili su Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca gdje ih je primio predsjednik VKBI Nedžad Mulabegović s članovima Upravnog odbora i generalnim sekretarom VKBI.

U kontrsuktivnom razgovoru načelnik i predsjedavajući općine Centar izrazili su opredjeljenost i spremnost da se značajnije podrže rad i projekti VKBI u ovoj godini. Poseban akcenta dat je na rješavanje pitanja statusa VKBI kao organizacije civilnog društva od posebnog značaja na području općine Centar, kao i podrška u rekonstrukciji prostorija koje VKBI korisiti u općini Centar više od 25 godina.

Općina Centar posebno će podržati i izradu XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika koji se radi kroz institucionalni okvir VKBI.

Predsjednik VKBI poklonio je načelniku Mandiću i predsjedavajućem Đozi komplete do sada odštampanih IX tomova Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića, saopštila je Služba za odnose s javnošću Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.