Tema emisije: Slikarski rukopis Behaudina Selmanovića.

U izdanju Bošnjačkog instituta objavljena je monografija o slikaru jedinstvene palete u historiji modernog bosanskohercegovačkog slikarstva. Rasplićemo priču o životu jednog umjetnika posvećenog stvaranju, čije je gotovo zaboravljeno djelo dočekalo ponovno buđenje u našem vremenu.

Urednica emisije Koraljka Kurcenberger.