Tema emisije: Kreativne terapije.

Istražujemo vezu umjetnosti i terapije. Kako putem kreativnog izražavanja prevazilazimo probleme i ostvarujemo promjene? Predstavljamo četiri kreativne terapijske tehnike: biblioterapija, muzikoterapija, art terapija i psihodrama.

Urednica emisije: Koraljka Kurcenberger