Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Senad Mašović i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Slovenije general-major Robert Glavaš konstatovali su da je saradnja oružanih snaga dvije zemlje uspješna, ali da je potrebno pronalaziti nova rješenja i modelitete za njeno dalje razvijanje i unapređenje.

Na sastanku je razgovarao o učešću BiH u operacijama podrške miru.

Mašović je slovenačkoj delegaciji rekao da Oružane snage BiH imaju značajno učešće u operacijama podrške miru, kroz koje potvrđuju svoj doprinos stvaranju kolektivne bezbjednosti u svijetu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

On je gostima iz Slovenije predstavio ulogu i zadatke, te ključne aktivnosti Oružanih snaga BiH.

Sagovornici su razgovarali o bilateralnoj saradnji oružanih snaga, daljim planovima i aspektima zajedničkog rada, kao i njegovom unapređenju u budućnosti.

Mašović je zahvalio za podršku koju Oružane snage Slovenije pružaju Oružanim snagama BiH u edukaciji i obuci njihovih pripadnika, a posebno kroz Program obučavanja specijalista za navođenje i kontrolu bliske vazdušne podrške, kao i druge aspekte podrške u okviru evroatlanskih integracija BiH.

Glavaš je izrazio želju za daljom snažnom podrškom Oružanim snagama BiH, naročito kroz proces školovanja i obuke njihovih pripadnika u Sloveniji, kao i podrškom procesu evroatlanskih integracija BiH.