U skladu s iskazanim potrebama bh. entiteta i Brčko distrikta naručeno je 1.232.000 doza cjepiva kroz COVAX mehanizam, a iskazana je i potreba entiteta za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabavke, priopćilo je danas Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Tijekom iskazivanja tih prvih potreba nabavke u okviru EU mehanizma razmatralo se prije svega o cjepivu Biontech-Pfizer i Moderna proizvođača.

Cjepivo Biontech-Pfizer proizvođača dobilo je potrebna odobrenja Europske agencije za lijekove dok se odobrenje za cjepivo Moderna očekuje sredinom siječnja.

Kako se podsjeća u priopćenju Ministarstva civilnih poslova, prve alokacije su određene za zemlje članice Europske unije dok će točan broj alokacija kao i broj doza po svakoj od alokacija za zemlje zapadnog Balkana biti definiran u smjernicama Europske komisije koje BiH očekuje u siječnju.

Kada je riječ o nabavci cjepiva u okviru COVAX mehanizma, nakon što Bosna i Hercegovina dobije informacije o preciznim rokovima i vrsti cjepiva koje će biti distribuirano, entiteti i Brčko distrikt će preuzeti daljnje aktivnosti realizacije.

Ministarstvo civilnih poslova je na osnovu suglasnosti Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH, isključivo poštujući ustavne nadležnosti i iskazane potrebe nadležnih vlasti entiteta i Brčko distrikta, potpisalo Sporazum o pristupu COVAX mehanizmu te koordiniralo pristup EU mehanizmu za nabavu cjepiva.

– Uzimajući u obzir te činjenice, ni u kojem slučaju ne stoje primjedbe o nedostatku koordinacije i komunikacije u ovom izuzetno značajnom trenutku za sve stanovnike BiH – kažu iz Ministarstva.

Koordinirajući s nadležnim ministarstvima, nije iskazana potrebe za nabavku direktnim pregovaranjem s proizvođačima cjepiva, jer je stav bio da prioritet treba biti sigurnost nabavljenog cjepiva što jamče COVAX i EU mehanizam nabavke.

Poštujući zakonske propise, nabavka lijekova i cjepiva je u nadležnosti entiteta te Ministarstvo civilnih poslova ne donosi samostalno odluke.

– Od samog početka pandemije, Vijeće ministara BiH aktivno sudjeluje u borbi protiv Covida-19 te je izdvojilo značajna financijska sredstva i donijelo niz ključnih odluka kako bi borba bila što efikasnija – podsjećaju iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Na sjednici održanoj 29. prosinca na inicijativu Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH je usvojilo odluku o odobravanju sredstava u iznosu od dva milijuna KM za plaćanje zavisnih troškova nabavke cjepiva.

Također, Vijeće ministara je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potrebi hitne podrške Europske komisije za osiguravanje dodatnih i jačanje postojećih kapaciteta hladnih lanaca i materijala za cjepiva u Bosni i Hercegovini, pripremljenu u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija u području zdravstva bh. entiteta i Brčko distrikta BiH.