Fudbalska takmičenja bi trebalo da budu nastavljena ove sezone, izjavio je predsjednik Medicinskog odbora Evropske fudbalske federacije (UEFA) Tim Mejer.

Prema njegovim riječima, sve fudbalske organizacije koje planiraju da nastave takmičenje ponovo moraju pripremiti sveobuhvatne protokole koji diktiraju sanitarne i operativne uslove, kako bi se osigurala zaštita zdravlja onih koji su uključeni u utakmice.

“Definitivno je moguće planirati ponovno pokretanje takmičenja suspendovanih tokom sezone 2019/20. pod ovim uslovima i uz poštivanje lokalnog zakonodavstva”, istakao je Mejer.

On, takođe, predsjedava novoosnovanom medicinskom podgrupom UEFA-e koja ispituje zdravstvena pitanja koja se odnose na ponovno pokretanje fudbalskih aktivnosti.

Fudbal je u većem dijelu svijeta zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, a neke lige, među kojima su francuska, holandska i belgijska, proglasile su završenom sezonu 2019/20. nakon odluka nacionalnih vlada.