Nacionalne manjine koje su živjele i žive u našoj zemlji značajno doprinose razvoju društva i kulturnoj baštini po kojoj se Bosna i Hercegovina prepoznaje u svijetu. O položaju i ulozi nacionalnih manjina nekada i sad.
Srijeda, od 11 sati i 3 minute