Šta je u fokusu Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini, od 2021 do 2025 godine?

Po čemu se razlikuje od predhodna tri?

Koje su to potencijalne prepreke za njegovu provedbu, a šta benefiti za državu?

Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić