Jezici i kultura nacionalnih manjina utkani su u baštinu Bosne i Hercegovine po kojoj nas svijet prepoznaje.

Ali šta sami znamo o njima?

Koliko su prisutne i kako prezentirane u javnom prostoru? 

Imaju li Udruženja sistemsku podršku u očuvanju svoga jezika i kulture ili je podrška uglavnom donatorska – projektna?

Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.