Sport pozitivno utiče na kvalitet života.

Kakve mogućnosti imaju osobe sa invaliditetom u našoj zemlji?

Koliko i kako su prepoznati sportski potencijali osoba sa invaliditetom?