Šta su dobre prakse, prepreke i nedostaci sistema zaštite od nasilja nad djevojčicama i ženama u Bosni i Hercegovini?

Koliko se poštuje Istanbulska konvencija, ključni dokument sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici?

Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.