BH Radio 1 u novoj programskoj shemi, emitira treću sezonu emisije ”MEĐU NAMA O NAMA”, emisiju o manjinama.

Priče o svakodnevici, uspjesima i problemima manjinskih, ranjivih i marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini. Raznolikost, jednakopravnost, tolerancija, identitet, stigmatizacija, inkluzija, stereotipi, predrasude. O borbi protiv socijalne isključenosti i diskriminacije nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, žena i LGBTI populacije.

Emisija ”Među nama o nama”, bit će emitirana svakih četrnaest dana u programu BH radija 1.

Urednica emisije je Mirela Huković-Hodžić.