Danas je Međunarodni dan porodice. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan porodice se obilježava širom svijeta od 1994. godine.

Međunarodni dan porodice počeo se obilježavati kako bi se naglasila važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne djelovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicija i običaja.

Na ovaj dan, širom svijeta organizuju se aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou čiji je cilj ukazivanje na značajna pitanja za porodicu kao i socijalne, ekonomske i demografske procese koji se tiču porodice.

Porodice se širom svijeta mijenjaju, a mnoge postaju sve manje, kako raste broj samohranih domaćinstava.

U Bosni i Hercegovini 1991. godine, prema popisu stanovništva, prosječna porodica bila je četveročlana (28% porodica) dok je 2015. prosječan broj članova porodice u BiH bio 3,1 (Anketa o potrošnji električne energije u domaćinstvima BIH, 2015.). 1991 godine je gotovo svaka 4 porodica (24,7%) imala 5 i više članova domaćinstva.