Danas se obilježava se Međunarodni dan starijih osoba, a ovogodišnja tema ovog dana je: “Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj”.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u cijelom svijetu kako bi se naglasio značaj osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika starije dobi.

Nužno je osigurati životno okruženje, koje se može prilagoditi kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.

O Međunarodnom danu starijih osoba u Jutru za sve BHRT-a govorio je Rajko Lazić, generalni sekretar Crvenog ktiža/krsta Bosne i Hercegovine.

Moto “Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj” upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja budući da su načela Ujedinjenih nacija o brizi za starije ljude usmjerena ka jačanju svijesti o doprinosu starijih osoba društvu i načinima na koji se taj doprinos može poduprijeti.

Događaji i aktivnosti koje se organizuju povodom ovog događaja fokusirani su na mijenjanje svijesti o starenju pa će s tim u vezi biti organizirana predavanja, ali i druženja sa starijim osobama.

Naime, društvo treba ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja. Činjenica je da svi imamo koristi od poticanja aktivnog i vidljivog učestvovanja starijih ljudi u zajednici, društvu i na radnim mjestima.

Posebno treba podsticati međugeneracijsku solidarnost s ciljem osnaživanja i promocije socijalne, ekonomske i političke uključenosti svih, bez obzira na dob, spol, invalidnost, rasu, etničku pripadnost, porijeklo, religiju ili ekonomski ili drugi status.