Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1966. godine proglasila je 21. mart Međunarodnim danom za eliminaciju rasne diskriminacije.

Na taj dan 1960. godine policija u Južnoj Africi je otvorila vatru i ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali apartheid, sistem rasnog razdvajanja stanovništva Južnoafričke Republike na bijelce, crnce, Indijce i obojene koji je samo bijelcima davao potpuna politička (ali i sva druga) prava.

Ukidanje apartheida započelo je osamdesetih godina prošloga vijeka, a potpuno je ukinut tek 1994. godine, dolaskom Nelsona Mandele na vlast.

Države širom svijeta se na ovaj dan pozivaju da ulože napore u eliminaciju svih oblike rasne diskriminacije.

Rasnu diskriminaciju je moguće suzbijati podizanjem svijesti, nivoa znanja o neprihvatljivosti rasističkih i ksenofobnih mišljenja, te mišljenja utemeljenih na predrasudama.